Victron Energy - BMS CL 12-100 Smart

  • 2 510 kr
  • 2 409 kr

VICTRON ENERGY BMS110022000, är ett batterihanteringssystem för Victrons litiumjärnfosfat (LiFePO4) smarta batterier.

Dela
Artikelnummer: BMS110022000
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY BMS110022000, är ett batterihanteringssystem för Victrons litiumjärnfosfat (LiFePO4) smarta batterier. Det är särskilt utformat för 12 V-system med en 12 V-generator. BMS CL 12-100 övervakar och skyddar varje enskild battericell i batteriet (eller batteribanken) och kopplar bort generatorn, laddningskällan eller DC-belastningar vid låg batterispänning, hög batterispänning eller övertemperatur. 

Generatoringången sätter en strömgräns och styr strömmen i en riktning från generatorn in i batteriet, så att generatorer av alla storlekar (och startbatterier) säkert kan kopplas till de smarta litiumbatterierna eller andra batterier. BMS är även utrustad med ett kontaktdon för fjärrstyrd av/på-funktion, för att stänga av BMS (och systemet) via en fjärrbrytare, och en förlarmskontakt, som avger en varningssignal innan BMS kopplar bort batterierna från systemet.

Batterihanteringssystem
BMS kopplas till Victron LiFePO4-batterier (LFP) på 12,8V. Upp till fem batterier kan kopplas parallellt. Kan användas som en av/på-brytare för systemet.

Skydd av generator och batteri

Ingångsströmmen är elektroniskt begränsad till ungefär 90% av säkringskapaciteten. En säkring på 100A kommer därför att begränsa ingångsströmmen till ca 90A. Val av rätt säkring: Skyddar LFP-batteriet mot för hög laddningsström (viktigt om det rör sig om ett LFP-batteri med låg kapacitet). Skyddar generatorn mot överbelastning om det är en LFP-batteribank med hög kapacitet (de flesta 12V generatorer kommer att överhettas och sluta fungera vid max. utgångseffekt under mer än 5 minuter).

Skydd av startbatteri
Denna funktion liknar den hos ett Cyrix batteri-kombinerare eller Argo FET batteriisolator. Ström kan enbart flyta till LFP-batteriet om ingångsspänningen (=spänningen på startbatteriet) överstiger 13V. Ström kan inte flyta tillbaka från LFP-batteriet till startbatteriet, vilket förhindrar eventuell skada på LFP-batteriet orsakad av allt för stor urladdning.

Fjärrstyrd av/på ingång
Den fjärrstyrda av/på-ingången styr laddningen via växelströmsgeneratorn. När den är avstängd inaktiveras laddning via generatorn och BMSfunktionen fortsätter att vara aktiv vilket tillåter alla belastningar och laddare att fortsätta arbeta oberoende av statusen på fjärringången. När systemets av/på-brytare är aktiverad via VictronConnect kommer även BMS-funktionen att vara inaktiv. Den består av två terminaler: Fjärr L och Fjärr H. Det är möjligt att koppla en fjärrstyrd av/på-brytare eller ett relä mellan L och H. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol, eller terminal L växlas till batteriets minus.

Gnistsäker
Inga relän men MOSFET-brytare, och därför inga gnistor

Bra produktrelaterade länkar: