Laddningsfördelning

Med hjälp av batteriisolatorer eller batterikombinerare går det att automatisera och förenkla laddningsprocessen för flera batteribanker med bara en laddningskälla. Batterikombinerare och batteriisolatorer tjänar liknande ändamål men uppnår delning av en laddning på olika sätt.

Batteriisolator
Om du har en enda motor (en generator), ett startbatteri, ett husbatteri och eventuellt ett bogpropellerbatteri är en batteriisolator en perfekt lösning. Varje enskilt batteri kommer aldrig att "se" ett annat batteri och därför är den maximala strömmen som går in i batteriet begränsad till generatorns storlek. Ingen batteribank kommer att dela sin spänning med en annan batteribank, och undviker därmed störningar i säkringarna. Om du har två motorer (två generatorer), två startbatterier och en husbatteribank kan du sätta en batteriisolator på varje generator.

Batterikombinerare
En batterikombinerare är utformad för att automatiskt sätta två batteribanker parallellt (dvs. anslutna ihop) när det finns en laddningsspänning och separat när det inte finns någon laddningsspänning. Batterikombinationer kommer att sätta två batteribanker parallellt när det finns laddningsspänning men lämna batterierna isolerade under urladdning.