Peak Power Pack

Peak Power Pack (Toppeffektpaket) är en komplett ersättning för tunga bly-syra batterier i applikationer där höga strömmar behövs under kort tid. Är i första hand avsedd för användning för husvagnsdragande fordon och är försedd med inbyggd laddare som laddar husvagnens elsystem under tiden husvagnen flyttas. Kraftpaketet kommer då att vara fulladdat vid ankomsten till campingplatsen.

Vid behov kan laddning ske med hjälp av den medföljande adaptern för anslutning till nätspänning. Laddning från en solpanel är också möjlig.