Inverter DC/AC

Med en växelriktare kan du få ström till utrustningar i ditt hem – som kräver 230 V/ 120 V AC - genom att använda ”fritids”- eller ”bil”-batterier klassade som 12 V, 24 V eller 48 V DC. Samtliga växelriktare frånVictron Energy har en ren sinusvågs och hög verkningsgrad. De är utvecklad för professionell användning och är lämplig för en mängd olika användningsområden.