Telekom-batterier

Konstruerade för telekom-applikationer: Utmärkt "sparar golvutrymme" i marina och fordonsapplikationer.

Djupcyklingsegenskaperna hos AGM telekom-serierna har konstruerats för användning i telekomsystem. Med terminalerna framtill och liten storlek är batterierna idealiska för rackmontering. På samma sätt kan dessa batterier bidra till att lösa problem med begränsad golvyta och trånga utrymmen I båtar och fordon.

AGM-teknologi
AGM står för Absorberande Glas Mat (absorberande glasmatta). I dessa batterier är elektrolyten absorberad i en glasfibermatta mellan plattorna med hjälp av kapillärkraft.

Låg egenurladdning.
Till följd av att blykalciumnät används tillsammans med material av hög renhet kan Victro VRLA batterier lagras under lång tid utan laddning. Självurladdningen är lägre än 2 % i månaden vid 20°C. Självurladdningen fördubblas för varje 10°C ökning av temperaturen.

Lågt inre motstånd
Tillåter mycket höga laddnings-/urladdningsströmmar.

Hög cyklisk livslängd
Mer än 500 cykler vid 50 % djupurladdning