Glomex

GLOMEX - Glomex grundades 1984 och är ett av de ledande företagen inom tillverkning av specifika antenner för nautisk sektor. Med ambitionen att göra produkter av kvalitet och att ansluta människor i den maritima telekommunikationen har den nått sitt mål med fokus på värden som: kvalitet, effektivitet, värde, investeringar i teknik och mänskliga resurser, service och ansvar.

Glomex är det enda tillverkningsföretaget i nautiska sektorn som erbjuder livstidsgarantin på många av sina produkter tack vare det noggranna valet av råvaror och komponenter som ska köpas, sökningarna och kontrollerna för att respektera internationella standarder och för att utveckla produkter för olika tillämpningar.