Marinradio - Tillbehör

Icoms produkter för marint bruk är robusta, användarvänliga och konstruerade för att klara den krävande marina miljön. Stationerna är vattentäta motsvarande minst IP67. Marinradio från Icom täcker in alla kundsegment från enkelt fritidsbåtsanvändande upp till fartyg, färjor och offshore-riggar. 

Icom 90495 - HS-95 Headset

2 250 kr 2 160 kr