Moduler

Kabeldragningssystem kan vara komplicerade och installationstiden kan vara lång. Ju större systemet är, desto mer tråd krävs, vilket skapar vikt och utrymme, för att inte tala om ökade kostnader och komplexitet i design och tillverkning.

CZone®-systemet decentraliserar likströmsfördelningssystemet, lokaliserar kretsstyrnings- och skyddsmoduler närmare belastningar för att förkorta kabelgenomföringar och minska ledarstorleken, vilket avsevärt minskar kostnaden och vikten för den elektriska ledningsnätet. Systemet ersätter komplexa ledningar med en enda datakabel.

CZone - Coi CW Connectors

31 589 kr 30 957 kr

CZone - CZone Contact 6+

7 702 kr 7 548 kr

CZone - CZone Wifi Interface

16 804 kr 16 468 kr