Moduler

Kabeldragningssystem kan vara komplicerade och installationstiden kan vara lång. Ju större systemet är, desto mer tråd krävs, vilket skapar vikt och utrymme, för att inte tala om ökade kostnader och komplexitet i design och tillverkning.

CZone®-systemet decentraliserar likströmsfördelningssystemet, lokaliserar kretsstyrnings- och skyddsmoduler närmare belastningar för att förkorta kabelgenomföringar och minska ledarstorleken, vilket avsevärt minskar kostnaden och vikten för den elektriska ledningsnätet. Systemet ersätter komplexa ledningar med en enda datakabel.

CZone - CZone Contact 6+

4 000 kr 3 850 kr

CZone - CZone Wifi Interface

13 835 kr 13 300 kr

CZone - Coi CW Connectors

22 625 kr 21 720 kr