Isolationstransformatorer

Isolationstransformatorer är oumbärliga i professionella marina energisystem. Förhindrar elektrolytisk korrosion och tjänar framför allt som en garanti för ett säkert elektriskt system. Isolationstransformatorer delas upp i två kategorier: Toroidlindningsteknologi för tyst drift och hög effektivitet. Mjukstartskrets säkerställer att säkringen inte löser ut när den är ansluts. Galvaniska isolatorn består internt av två dioder som är sammankopplade på ett antiparallellt sätt.