Battery Balancer

Balanseringsenheten (Battery Balancer) utjämnar laddningstillståndet två seriekopplade 12 V batterier eller flera kretsar seriekopplade batterier.

När laddningsspänningen i ett 24 V batterisystem når över 24 V kommer balanseringsenheten att aktiveras och jämföra spänningen över de två seriekopplade batterierna. Balanseringsenheten kommer att belasta batteriet med den högsta polspänning (eller parallellkopplade batterier) med en ström upp till 1 A. Den resulterande skillnaden i laddningsström kommer att säkerställa att batterierna kommer att nå samma laddningstillstånd.

Vid behov kan flera balanseringsenheter parallellkopplas.
En 48 V batteri kan balanseras med 3 balanseringsenheter.