Maretron

MARETRON - Vi förstår att ett fartyg består av många komplexa system inklusive motor, transmission, generatorer, elektriska och mycket, mycket mer. Att försöka hålla reda på denna utrustning för att säkerställa en säker och säker resa kan vara överväldigande. Utan lämpligt fartygs övervaknings- och kontrollsystem kan små problem snabbt förvandlas till farliga situationer och till och med bli livshotande. Ytterligare komplicerar den aktuella uppgiften de olika användargränssnitten för varje utrustning som alla har olika mätare, knappar och sätt att konfigurera och bekräfta larm.

På Maretron har vi utvecklat ett enda gemensamt gränssnitt för att övervaka och kontrollera ditt fartygs system så att du inte behöver lära dig och komma ihåg olika sätt att interagera med varje utrustning. Med ett inbyggt omfattande varningssystem behöver du inte sitta och stirra på mätarna eftersom du får ett larm eller en varning vid minsta antydan till ett problem, innan det blir en större och mer allvarlig fråga. Titta på det som din helt egen "andra kompis" eller "ingenjör", som kontinuerligt vakar över ditt fartyg 24 timmar om dygnet, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året. Ytterligare viktiga funktioner inkluderar:

  • Safety – Larm för brand, rök, brännbara gaser, kolmonoxid och vatten nivåer
  • Security – Inkluderar kameror, rörelsesdetektorer och magnetiska dörr- och porthålssensore
  • Ease of use – Ger ett enkelt, gemensamt användargränssnitt för alla system
  • Remote monitoring and notification – Inkluderar övervakning på distans plus video-, e-post- och textmeddelanden
  • Future support – Lätt expanderbara system växer med dina behov


Nedan hittar ni vårt sortiment från Maretron.