Maretron FPM100-01 - Adapter för övervakning av tryck eller tankvolym, 6 ingångar för tryckgivare, NMEA 2000

  • 6 650 kr
  • 6 384 kr

MARETRON FPM100-01, är en adapter för övervakning av tryck eller tankvolym med 6 ingångar för tryckgivare. I tankläge övervakas nivåer genom tryck.

Dela
Artikelnummer: FPM100-01
Leverantör: Maretron

MARETRON FPM100-01, är en adapter för övervakning av tryck eller tankvolym med 6 ingångar för tryckgivare, NMEA 2000. FPM100 används för att omvandla data från upp till 6 st tryckgivare till NMEA 2000®). Det gör det möjligt att övervaka vätsketryck och tanknivåer överallt och visa dessa på en NMEA 2000-display. Med rätt givare rapporterar FPM100 antingen tryck eller vakuum för en rad applikationer, t.ex. vattentryck, oljetryck, hydrauliktryck eller vakuum för att upptäcka igensatta filter.

FPM100 har också ett tankläge så att vätskenivåer i en tank kan övervakas via en tryckgivare som är monterad i botten eller nedsänkt i tanken. Det gör det möjligt att mäta tankvärden i tankar som är extremt djupa, har inbyggda strukturer eller där det inte går att använda andra typer av tankgivare. I detta läget kan FPM100 kalibreras för oregelbundna tankformer så att det går att visa rätt tanknivåer.


Funktioner

  • Anpassar upp till sex tryckgivare till NMEA 2000®-nätverket
  • Varje kanal programmeras oberoende för att matcha tryckgivarens egenskaper
  • Varje kanal programmeras oberoende i tryck / vakuumläge eller tanknivåläge
  • I tanknivåläge mäter du nivåer av extremt djupa eller oregelbundet formade tankar


Bra produktrelaterade länkar: