Kablage - Network, RayNet, SeaTalk

SeaTalk ng
Raymarines egna kabelsystem för användning i NMEA 2000-nätverk. Designen ger två fördelar. För det första hålls kontaktkragen på produkten vilket möjliggör en mindre kabeldiameter som underlättar installationen. Ännu viktigare är att kabeln kan innehålla en sjätte ledning som möjliggör bakåtkompatibilitet med SeaTalk1-utrustning. Produkter med SeaTalkng-kontakter kan användas i NMEA 2000-nätverk som använder Devicenet-kablar via enkla anslutningsadaptrar och omvänt kan utrustning med Devicenet-kontakter användas i NMEA 2000-nätverk som använder SeaTalkng-kablar via enkla anslutningsadaptrar.

Ethernet (CAT5, SeaTalk HS, RayNet, WiFi)
Ett adressbaserat datapaketnätverk med höga hastigheter (10/100 / 1.000 Mb) som ursprungligen utvecklats för datorindustrin och som införs inom den marina industrin. Ethernet-nätverk är utformade som en stjärntopologi. System med tre eller flera noder kräver en hub, router eller switch för att underlätta alla punkt-till-punkt-anslutningar. En NMEA-standard för överföring av NMEA 2000-meddelanden med ett Ethernet-protokoll utvecklas som kommer att kallas OneNet.

Cat5 w / RJ45
Standardkabeln / kontakten för datorindustrin som är mycket låg kostnad men alternativ som SeaTalkHS och RayNet är föredragna kontakter i den marina miljön.

SeaTalkHS
Raymarines första generationens Ethernet-kontakt som bestod av att sätta en vattentät krage runt en RJ45-kontakt.

RayNet
Raymarines nuvarande generationssystem som ersätter RJ45-kontakten med en vattentät vibrationstolerant twist pin-kontakt som är utformad för den marina miljön.

WiFi
Ett trådlöst system som inte använder några ledningar som ger flexibla installationer till låg kostnad men inte är lika robusta som trådbundna system. WiFi är perfekt för anslutningar som inte är viktiga för tillbehör.