NMEA 0183 PRO serien

Actisense PRO serien-produkter har byggts för att klara de tuffa och hårda förhållandena i den kommersiella marina miljön. Större fartyg som kräver extra funktionalitet och flexibilitet kommer att dra nytta av våra branschledande buffertar och multiplexrar. Du kan vara säker på att Actisense NMEA 0183 PRO-produkter är byggda för att hålla. Actisense robusta, intelligenta konstruktioner av hög kvalitet överträffar specifikationerna för NMEA 0183.