DC-DC konverters

Victron Energy DC-DC konverters användning för dubbla batterisystem i fordon eller på båtar laddning eller laster som har en annan spänning än det huvudsakliga elsystemet. Enheten som är "Smart" kan övervakas och programmeras via Bluetooth. Produkterna finns för 12, 24 och 48V och obegränsade multipla enheter kan anslutas parallellt för att öka uteffekten.