Victron Energy - Buck-Boost DC-DC-omvandlare 25A

  • 8 370 kr
  • 6 796 kr

VICTRON ENERGY ORI303025000, är en DC-DC-omvandlare för att ladda ett 12 eller 24V servicebatteri i fordon med en intelligent generator.

Dela
Artikelnummer: ORI303025000
EAN: 632085043520
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY ORI303025000, är en DC-DC-omvandlare för att ladda ett 12 eller 24V servicebatteri i fordon med en intelligent generator. När motorn är igång ger dock dessa generatorer (styrda av Euro 5 och 6-motorers ombordelektronik) inte alltid ut rätt laddningsström och därför är en DC-DC-omvandlare väsentlig för att en korrekt laddning av servicebatteriet.

En DC-DC-omvandlare för att ladda ett 12 eller 24V servicebatteri i fordon med en intelligent generator.
(regenerativ bromsning, Euro 5 och Euro 6 motorer) DC-DC omvandlaren Buck-Boost är en DC-DC-omvandlare för att ladda 12 eller 24V servicebatterier i fordon med en intelligent generator. Omvandlaren laddar hjälpbatteriet med en förinställd utgångsspänning och undviker på så sätt för hög spänning (t.ex. Mercedes: 15,4V) eller för låg spänning.

System för detektion när ”motor igång”
Fullständig urladdning av fordonets startbatteri undviks tack vare ett inbyggt detektionssystem som känner av när ”motorn är igång”. Istället för detta detektionssystem kan omvandlaren också aktiveras med en programmerbar ingång (D+, CAN bus eller (+)15 anslutning).

Fullständigt programmerbar
Omvandlaren kan programmeras fullständigt med en enkel och användarvänlig PC-applikation. (Kräver en kabel med USB typ A hane till USB typ B hane)

En produkt för 12V, 24V och 12/24V system.
Omvandlaren kan programmeras för att ladda ett 12V eller 24V startbatteri från antingen en 12V eller en 24V generator och startbatteri.

Indikator för ingångsstatus (LED)
Grön: omvandlare på
Gul: ingångsspänning under tröskelvärde, omvandlare av
Röd: övertemperatur, omvandlare av
Blå: snabb blinkning: motor igång, omvandlaren kommer att starta efter inställd fördröjning
Blå: långsam blinkning: ingångsunderspänning, omvandlare av

Indikator för utgångsstatus (LED)
Grön: omvandlare av, normal batterispänning
Gul: omvandlare av, låg batterispänning
Röd: omvandlare av, batteri urladdat eller ej anslutet
Lila: omvandlare på

Bra produktrelaterade länkar: