Blykolbatteri

Bättre prestanda vid delvis laddning, fler cykler och högre effektivitet!

Genom att byta ut det aktiva materialet på den negativa plattan till ett blykolkomposit kan man potentiellt minska sulfateringen och förbättra laddningsacceptansen på den negativa plattan.

Fördelarna med blykol är därmed:

  • Mindre sulfatering vid drift med partiell laddning
  • Lägre laddningsspänning och därmed högre effektivitet och mindre korrosion på den positiva plattan
  • Helhetsresultatet blir en förbättrad cykellivslängd