Allmän övervakning & inspelning

Maretrons allmänna övervakningsprodukter är inte associerade med ett enda fartygssystem, utan produkterna är förknippade med övervakning av en mängd olika system. Ta till exempel Switch Indicator Module (SIM100), som kan användas för övervakning av både säkerhets- och säkerhetssystem. Säkerhetsövervakning med SIM100 inkluderar magnetiska dörrsensorer, rörelsesensorer eller andra switchaktiverade säkerhetssensorer. När det gäller säkerhetssystem kan SIM100 användas för detektion av rök, kolmonoxid och brännbar gas.

Ett annat bra exempel på en allmän bildskärm är temperaturmodulen (TMP100). TMP100 kan användas för enkel lufttemperaturmätning som kabintemperatur, eller den kan användas för att mäta motorns avgastemperatur så att du vet om du kör motorn för att luta eller vara rik. Ytterligare allmänna övervakningsprodukter inkluderar en dataregistrering (VDR100) som håller reda på allt som händer ombord på ditt fartyg. Du kan spara ett års värde av data på en enda USB-minne för granskning när som helst.