Maretron FFM100-01 - Flödesmätningsmodul för bränsle eller andra vätskor, 2 ingångar för flödesgivare, NMEA 2000

  • 6 730 kr
  • 6 460 kr

MARETRON FFM100-01, är en modul för att mäta bränsleförbrukningen som därmed kan optimeras, vilket kan ge stora besparingar och minska påverkan på miljön.

Dela
Artikelnummer: FFM100-01
Leverantör: Maretron

MARETRON FFM100-01, är en modul för att mäta bränsleförbrukningen som därmed kan optimeras, vilket kan ge stora besparingar och minska påverkan på miljön. FFM100 använder toppmodern, positiv förskjutningmätningsteknik, som ger oöverträffad noggrannhet. Faktum är att noggrannheten hos FFM100 är i stort sett samma som stora kommersiella fartygssystem, till en bråkdel av kostnaden. En annan fördel av tekniken är att den inte kräver pulsutjämnade produkter och andra flödeskomponenter. FFM100 använder också temperaturkompensation med sensorer i varje givare. Temperaturen i returbränslet (för dieselmotorer) är normalt sett varmare än bränslet som pumpas in i motorn. Eftersom varm vätska expanderar är det viktigt att kompensera för denna skillnad. I annat fall kan upp till 5% fel visas för bränsleförbrukningen.

FFM100 kan också mäta reversibelt flöde, vilket sker när bränslet fluktuerar på grund av bränslepumpen. Mindre noggranna system bräknar det reversibla flödet som en del av det använda bränslet, medan FFM100 även kompenserar för detta. Slutligen kan FFM100 även mäta andra vätskors flöde (t.ex. vatten och olja).


Funktioner

  • FFM100 konverterar en mängd flödessändare (t.ex. bränsle, vatten etc.) till NMEA 2000® Network Data
  • Alla flödesavsändare beställs separat beroende på applikation (dvs avsändare för enstaka bränsleflöde för gasmotor, dubbla bränsleflödesavsändare för dieselmotor, vattenflödesavsändare för havsvatten, etc.)
  • Givare för bränsleflöde underlättar optimering av bränsleförbrukningen för minskade driftskostnader för bränsle
  • Givare för bränsleflöden använder mätningsteknologi för positiv förskjutning för överlägsen noggrannhet jämfört med annan mätteknik, t.ex.
  • Givare för bränsleflöden kräver inte dyra bränslekonditioneringskomponenter som flödesriktare och pulsdämpare
  • Givare implementerar verklig temperaturkompensering med inbyggda termistorer för ökad noggrannhet
  • Givare upptäcker automatiskt omvänd flöde på grund av fluktuerande tryckskillnad från injektionspumpar
  • Givare passerar partikelstorlekar upp till 70 mikrometer (dieselbränslefilter filtrerar normalt ner till 2 mikrometer för att förhindra igensättning av injektorer)


Bra produktrelaterade länkar: