Motorövervakning

Motorer är ett av de viktigaste systemen i ett fartyg och förmågan att övervaka dem är avgörande för att säkerställa säkra och problemfria passager. Maretrons motorövervakningsprodukter ger viktig information som oljetryck och kylvätsketemperatur, vilket ger dig en tidig varning om potentiella problem innan saker går sönder. I kombination med Maretrons användargränssnittsprodukter behöver du inte ständigt stirra på mätarna för att upptäcka potentiella problem eftersom programmerbara varningar eller larm kan ställas in för vilken parameter som helst. Dessutom erbjuder Maretron toppmodern bränsleflödesövervakning som låter dig hitta fartygets optimala körpunkter för betydande bränslebesparingar.