Maretron NBE100-01 - Bussextender för expansion och redundanslösningar i NMEA 2000-nätverk

  • 5 810 kr
  • 5 694 kr

MARETRON NBE100-01, är en NMEA 2000 bussextender som gör det möjligt att utöka antalet enheter, längd på stamkabel och sammanlagd droppkabellängd.

Dela
Artikelnummer: NBE100-01
EAN: 873804002316
Leverantör: Maretron

MARETRON NBE100-01, är en NMEA 2000® bussextender som gör det möjligt att utöka antalet enheter, längd på stamkabel och sammanlagd droppkabellängd i ett NMEA 2000®-nätverk. NBE100 löser datafel och andra elektriska problem som uppstår om man överstiger specifikationerna/begränsningarna i ett nätverk.

Ett NMEA 2000®-nätverk får inte bestå av mer än 50 stycken enheter på ett enskilt nätverk, ha maximalt 250 meter stamkabel (mid/heavy) och högst 78 meter sammanlagd droppkabellängd. Om ett nätverk överstiger dessa krav, delar man upp nätverken i två eller flera nätverk. Varje nätverk ska ha strömmatning och termineringar. Mellan nätverken ansluts en NBE100. Då överförs data mellan nätverken, och det upplevs som ett logiskt nätverk. På så sätt undviks elektriska problem som kan hindra data att komma fram eller påverka nätverket så att det inte fungerar alls


Funktioner

  • Sammanfogar data från flera nätverk till ett logiskt NMEA 2000®-nätverk
  • Gör det möjligt att överskrida begränsningen med max 50 enheter
  • Gör det möjligt att överskrida begränsningen med max 250 meter stamkabel (mid/heavy)
  • Gör det möjligt att överskrida begränsningen med max 78 meter sammanlagd dropkabellängd
  • Säkerställer att prioriterad data överförs i nätverken först
  • Allows all NMEA 2000 devices to operate as if they were still on a single NMEA 2000 network
  • Optisk isolation av nätverkssegmenten ökar kvaliteten på nätverken


Bra produktrelaterade länkar: