Victron Energy ITR040362041 - Isolationstransformator 3600W,115/230V

  • 9 710 kr
  • 9 321 kr

VICTRON ENERGY ITR040362041, är en isolationstransformator som är oumbärlig i professionella marina elsystem.

Dela
Artikelnummer: ITR040362041
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY ITR040362041, är en isolationstransformator som är oumbärlig i professionella marina elsystem. Med en isolationstransformator får man två skilda elektriska kretsar, växelströmssystemen blir galvaniskt separerade mellan landmatningen och båten. Detta är viktigt för säkerheten och eliminerar behovet av galvaniska isolatorer och polväxlingsalarm.

Galvanisk korrosion inträffar då två olika metaller är i kontakt med varandra och utsatta för en elektriskt ledande vätska. Havsvatten och färskvatten, fast i mindre grad, är sådana vätskor. Generellt sett så korroderar den metall som är mest aktiv (oädel) medan den mindre aktiva (ädlare) metallen får ett katodiskt skydd. Graden av korrosion är beroende av flera faktorer såsom förhållandet mellan metallytornas storlek, vätskans och metallernas korrosiva egenskaper, etc.

Det är en vanföreställning att galvanisk korrosion enbart drabbar skrov av metall och aluminium. Faktum är att det kan drabba vilken båt som helst så snart en metalldel (axel och propeller) kommer i kontakt med vatten. När båten ansluts till landström så kommer galvanisk korrosion snabbt att förinta dina offeranoder och fräta på axel, propeller och andra metalldelar i kontakt med vattnet. Det kan därför vara frestande att inte ansluta jordledaren, men detta är emellertid mycket farligt eftersom en jordfelsbrytare då inte kommer att fungera och inte heller kommer en säkring att lösa ut vid en kortslutning till båtens metalldelar.

Den bästa lösningen för att undvika galvanisk korrosion och samtidigt undvika den osäkra situationen är att installera en isolationstransformator till vilken man sedan ansluter till landströmmen.


Bra produktrelaterade länkar