Victron Energy - Sun Inverter 12/250-15

 • 1 880 kr
 • 1 492 kr
Lowest price at PriceRunner

VICTRON ENERGY SIN121251100, är en Sun-växelriktaren kombinerar en sinusvågsväxelriktare och en PWM-solcellsladdare i ett hölje.

Dela
Artikelnummer: SIN121251100
EAN: 8719076053699
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY SIN121251100, är en Sun-växelriktaren kombinerar en sinusvågsväxelriktare och en PWM-solcellsladdare i ett hölje. Den är enkel att installera, med minimal koppling. Finns i 12V eller 24V utförande.

Växelriktaren gör det möjligt försörja utrustningar i ditt hem – som kräver 230 VAC - genom att använda ”fritids-” eller ”bil”-batterier klassade som 12 V eller 24 V. Solcellsladdaren säkerställer att batterierna laddas med energi som har skördats från dina solcellspaneler. Laddningsalgoritmen är programmerbar. Växelriktar- och solcellsladdarparametrarna kan läsas ut via Bluetooth genom att använda appen VictronConnect. Utöver detta har växelriktaren en VE.Direct-port för anslutning till en GX-enhet eller GlobalLink 520 för systemövervakning.

Bevisad pålitlighet
Helvågs- samt toroidala transformatortopologin har visat sig vara pålitlig under många år. Växelriktarna är skyddade mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög
omgivningstemperatur.

Hög starteffekt
Krävs för att starta belastningar som strömomvandlare till LED-lampor, glödlampor eller elektriska verktyg.

ECO-läge
När växelriktaren är i ECO-läge slår den över till standby när belastningen sjunker under ett förinställt värde. (min. belastning: 15 W). Väl i standby-läge kommer växelriktaren att slås på i kortare perioder (justerbart, standard: var 2,5 sekund). Om belastningen överstiger en förinställd nivå kommer växelriktaren att fortsätta att vara på.

PWM-solcellsladdare
Solcellsladdaren säkerställer att batterierna laddas med energi som har skördats från dina solcellspaneler.Laddningsalgoritmen är programmerbar.

Fjärrstyrning på/av
Phoenix Inverter Control VE.Direct fjärrpanel (ingår ej) kan användas för att slå på eller stänga av växelriktaren på distans. Alternativt kan en på/av-fjärrbrytare kopplas till ett tvåpoligt anslutningsdon eller mellan batteriets pluspol och den vänstra kontakten på det tvåpoliga anslutningsdonet.

LED-diagnos
Se användarhandboken för en beskrivning.

Bluetooth
Växelriktar- och solcellsladdarparametrarna kan läsas och övervakas via Bluetooth genom att använda appen VictronConnect.

VE.Direct-kommunikationsport
VE.Direct-porten kan användas för anslutning till en GX-enhet, GlobalLink 520 för övervakning via VRM-portalen eller för anslutning till en dator för övervakning eller konfigurering genom med appen VictronConnect.

Övervakning via appen VictronConnect eller en GX-enhet:

 • Växelriktarens ingångs- eller utgångsspänning och % belastning
 • Solcellsenergi, spänning och ström
 • Driftstatus och larm

Fullständigt konfigurerbart via appen VictronConnect:

 • Larmtröskel för låg batterispänning och återställningsnivå
 • Avstängning vid låg batterispänning och omstartsnivåer
 • Dynamisk avstängning: belastningsberoende avstängningsnivå
 • utgångsspänning 210 - 245 V och frekvens 50 Hz eller 60 Hz
 • ECO-läge av/på och ECO-läge sensornivå
 • Batteriladdningsström, algoritm och spänningar
 • Batteriladdningstemperaturkompensation eller avstängningsnivå vid låg temperatur

För överföring av belastningen till en annan AC-källa: den automatiska överkopplingsbrytaren
För våra lågeffektsväxelriktare rekommenderar vi vår överkopplingsbrytare Filax Automatic Transfer Switch. Filax har en väldigt kort överkopplingstid (mindre än 20 millisekunder) så datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsätta att fungera utan avbrott.

DC- och solcellsanslutningar med skruvterminaler
Inga särskilda kabelterminaler eller verktyg krävs för installation.

Tillgänglig med ett IEC-320-uttag
En IEC-320 hankontakt ingår


Bra produktrelaterade länkar: