Victron Energy - Cyrix-ct Batterikombinerare 12/24V-230A

  • 1 870 kr
  • 1 521 kr

VICTRON ENERGY CYR010230010, är ett intelligent spänningsstyrt skiljerelä (batterikombinerare).

Dela
Artikelnummer: CYR010230010
EAN: 8719076022206
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY CYR010230010, är ett intelligent spänningsstyrt skiljerelä (batterikombinerare).

Vissa batterikombinerare kopplar ifrån ett batteri om en snabb och hög last uppstår. En batterikombinerare kan också låta bli att ansluta till en stor men urladdad batteribank eftersom spänningen sjunker direkt under tillslagsspänningen när batterierna kopplas ihop.

Mjukvaran i Cyrix-CT 12/24 gör mer än att bara ansluta och bryta baserat på en batterispänning och med ett bestämt tidsintervall. Cyrix-ct tittar på en generell trend (spänning upp/ned) och reverserar en pågående handling om trenden har ändrats under en bestämd tidsperiod. Perioden beror på hur mycket spänningen har varierat från trenden.

Långa bultar
Cyrix 12/24-120 har 13 mm bult (M6) och Cyrix 12/24-230 har 16 mm bult (M8). Det gör att det går att ansluta mer än en strömkabel.

Skydd mot överhettning
Cyrix släpper anslutningen om temperaturer blir för hög, och drar igen när det svalnat.

Ingen spänningsförlust
Cyrix batterikombinerare är en utmärkt ersättning för skiljedioder. Den stora fördelen är att det inte blir en spänningsförslust, så att spänningen från alternatorn eller batteriladdaren inte behöver höjas.

Prioritering av startbatteriet
I en typisk installation är alternatorn ansluten direkt till startbatteriet. Förbrukningsbatteriet och eventuellt ett bogbatteri eller annat batteri, är vardera kopplade till startbatteriet med en Cyrix batterikombinerare. När en Cyrix känner att startbatteriet har nått ihopkopplingsspänningen, ser den till att de övriga laddas parallellt.

Dubbelriktad spänningsavkänning
Cyrix känner av spänningen från båda batterierna. Den kan därför även koppla ihop om till exempel förbrukningsbatteret laddas med en laddare. Cyrix-ct 12/34 har dubbel strömförsörjning Därför slår den till om spänningen från ett batteri är för lågt för att styra enheten. För att skydda oavsiktlig användning sluter inte Cyrix-ct om spänningen är lägre än 2V (12V-batterier) eller 4V (24V-batterier).

Parallellkoppling vid nöd (Start Assist)
Cyrix kan också slå till med en tryckknapp (Cyrix är sluten under 30 sekunder) eller en strömbrytare för manuell hantering. Detta är lämpligt om ett batteri är urladdat eller skadat.


Bra produktrelaterade länkar: