Victron Energy - Cyrix-Li-charge Laddningsrelä 12/24-230A (utan startbatteri)

  • 2 510 kr
  • 2 387 kr

VICTRON ENERGY CYR010230430, är ett skyddsrelä för lithium-batterier. Den används om systemet inte har ett startbatteri.

Dela
Artikelnummer: CYR010230430
EAN: 8719076022237
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY CYR010230430, är ett skyddsrelä för lithium-batterier. Den används om systemet inte har ett startbatteri. Cyrix ansluter en batteriladdare med tre sekunders fördröjning om: Laddningsutgången från VE.Bus BMS är hög eller om spänningen är mer än 13.7V (resp 27.4V och 54.8V) på laddningssidan, eller om det är mer än 2V på batterisidan. Cyrix-Li-Charge släpper direkt om kontrollingången blir fri, vilket indikerar överspänning eller övertemperaturer på cellen.

Vanligtvis återställs ett överspänningslarm kort efter att laddningen har stoppats. Cyrix kommer därefter att återsluta till laddaren efter tre sekunder. Efter två försök att ansluta med tre sekunders intervall ökas intervallet till 10 minuter. Om batterispänningen är mindre än 13.5V, kopplas Cyrix ur med en fördröjning på en timme.

Skydd mot överhettning
Cyrix släpper anslutningen om temperaturer blir för hög, och drar igen när det svalnat.

Ingen spänningsförlust
Cyrix batterikombinerare är en utmärkt ersättning för skiljedioder. Den stora fördelen är att det inte blir en spänningsförslust, så att spänningen från alternatorn eller batteriladdaren inte behöver höjas.

Prioritering av startbatteriet
I en typisk installation är alternatorn ansluten direkt till startbatteriet. Förbrukningsbatteriet och eventuellt ett bogbatteri eller annat batteri, är vardera kopplade till startbatteriet med en Cyrix batterikombinerare. När en Cyrix känner att startbatteriet har nått ihopkopplingsspänningen, ser den till att de övriga laddas parallellt.

Dubbelriktad spänningsavkänning
Cyrix känner av spänningen från båda batterierna. Den kan därför även koppla ihop om till exempel förbrukningsbatteret laddas med en laddare. Cyrix-ct 12/34 har dubbel strömförsörjning Därför slår den till om spänningen från ett batteri är för lågt för att styra enheten. För att skydda oavsiktlig användning sluter inte Cyrix-ct om spänningen är lägre än 2V (12V-batterier) eller 4V (24V-batterier).

Parallellkoppling vid nöd (Start Assist)
Cyrix kan också slå till med en tryckknapp (Cyrix är sluten under 30 sekunder) eller en strömbrytare för manuell hantering. Detta är lämpligt om ett batteri är urladdat eller skadat.


Bra produktrelaterade länkar: