Victron Energy - Batteriskydd Smart 12/24V-100A

  • 1 220 kr
  • 1 003 kr
Lowest price at PriceRunner

VICTRON ENERGY BPR110022000, är ett batteriskydd 12/24V-100A som kopplar ifrån batteriet från icke-väsentliga belastningar innan det är helt urladdat.

Dela
Artikelnummer: BPR110022000
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY BPR110022000, är ett batteriskydd 12/24V-100A som kopplar ifrån batteriet från icke-väsentliga belastningar innan det är helt urladdat (vilket skulle skada batteriet) eller innan det är otillräckligt för att starta motorn. När du använder Bluetooth för att programmera Smart BatteryProtect kan vilka nivåer för i- och urkoppling som helst ställas in. Alternativt kan en av de nio fördefinierade i- och urkopplingsnivåerna ställas in med programmeringsstiftet (se manualen). Bluetooth kan avaktiveras vid behov. BatteryProtect är inte avsedd för backström från laddningskällor.

Skyddar batteriet mot överurladdning och kan användas som en på/av-brytare
Batteriskyddet Smart BatteryProtect kopplar ifrån batteriet från icke-väsentliga belastningar innan det är helt urladdat (vilket skulle skada batteriet) eller innan det är otillräckligt för att starta motorn. På/av-ingången kan användas som en på/av-brytare för systemet.

Spänningsområde 12/24 volt
Smart BatteryProtect känner automatiskt av systemspänningen endast en gång.

Bluetooth: programmering utan problem
När du använder Bluetooth för att programmera Smart BatteryProtect kan vilka nivåer för i- och urkoppling som helst ställas in. Alternativt kan en av de nio fördefinierade i- och urkopplingsnivåerna ställas in med programmeringsstiftet (se manualen). Bluetooth kan avaktiveras vid behov.

Extra låg strömförbrukning
Det är viktigt när det gäller litiumjonbatterier, särskilt efter ett driftstopp på grund av låg spänning. För ytterligare information vänligen se vårt informationsblad om litiumjonbatterier och manualen för VE.Bus BMS.

Skydd mot överspänning
För att skydda mer känsliga belastningar mot överspänning kommer batteriskyddet att koppla bort dem om DCspänningen överstiger 16,3 V respektive 32,6 V.

Gnistsäker
Istället för reläer används MOSFET-brytare och därför uppstår ingen gnistbildning.

Fördröjt larm
Larmet kan aktiveras om batterispänningen sjunker under den förinställda frånkopplingsnivån i mer än 12 sekunder. Att starta om motorn aktiverar därför inte larmet. Larmutgången är en kortslutningsskyddad öppen kollektorutgång som kopplas till minuspolen med en maxström på 50 mA. Larmutgången används ofta för att aktivera en summer, en LED eller ett relä.

Fördröjd belastningsfrånkoppling och fördröjd återanslutning
Belastningen kommer att kopplas från 90 sekunder efter att batterispänningensjunker under det förinställda värdet. Om batterispänningen ökar till tröskelvärdet igen inom denna tidsgräns (efter att motorn har startats till exempel), kommer belastningen inte att kopplas bort. Belastningen kommer att återanslutas 30 sekunder efter att batterispänningen har ökat till mer än det förinställda återanslutningsvärdet.


Bra produktrelaterade länkar: