Victron Energy - smallBMS med förlarm

  • 760 kr
  • 744 kr

VICTRON ENERGY BMS400100000, är ett enkelt och billigt alternativ till VE.Bus BMS. smallBMS kan ersätta VE.Bus BMS i flera användningsområden.

Dela
Artikelnummer: BMS400100000
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY BMS400100000, är ett enkelt och billigt alternativ till VE.Bus BMS. smallBMS kan ersätta VE.Bus BMS i flera användningsområden. Den är däremot inte lämplig med växelriktare/laddare som VE.Bus MultiPlus och Quattro för den har inget VE.Bus-gränssnitt smallBMS är tänkt att användas med Victron Smart LifePo4-batterier med cirkulära M8-kontakter.

Ett enkelt och billigt alternativ till VE.Bus BMS
smallBMS kan ersätta VE.Bus BMS i flera användningsområden. Den är däremot inte lämplig med växelriktare/laddare som MultiPlus och Quattro för den har inget VE.Bus-gränssnitt. smallBMS är tänkt att användas med Victron Smart LifePo4-batterier med cirkulära M8-kontakter. smallBMS har tre utgångar, liknande VE.Bus BMS.

Utgång för belastningsfrånkoppling
Belastningsutgången är normalt hög och flyter fritt i händelse av cellunderspänning (standard 2,8 V/cell, kan justeras på batteriet mellan 2,6 V och 2,8 V per cell). Maximal ström: 1 A. Belastningsutgången är inte kortslutningsskyddad. Belastningsutgången kan användas för att kontrollera:

  •  Ett högströmsrelä eller kontakt.
  •  Ingången för fjärrstyrning på ett BatteryProtect, växelriktare eller DC-DC-omvandlare eller andra belastningar. (en icke-växlande eller växlande av/på kabel kan krävas, vänligen se den detaljerade manualen på vår hemsida).

Förlarmsutgång
Utgången till förlarmet flyter vanligtvis fritt och ökar i händelse av nära förestående cellunderspänning (standard 3,1 V/cell, kan justeras på batteriet mellan 2,85 V och 3,15 V per cell). Maximal ström: 1 A (ej kortslutningsskyddad). Den kortaste fördröjningen mellan förlarm och belastningsfrånkoppling är 30 sekunder.

Utgång för laddningsfrånkoppling
Laddningsutgången är oftast hög och den flyter fritt om det finns en förestående risk för cellöverspänning eller övertemperatur. Maximal ström: 10 mA. Laddningsutgången är inte lämplig för att strömförsörja induktiva belastningar som en reläspole. Laddningsutgången kan användas för att kontrollera:

  • fjärrstyrd av/påslagning av en laddare,
  • ett Cyrix-Li-laddningsrelä.
  • en Cyrix-Li-batterikombinerare.

Ingång för systemets av-/påkoppling
Ingången för systemets av-/påkoppling kontrollerar båda utgångarna. När den är avstängd, flyter båda utgångarna fritt så att belastningar och laddare är avstängda. Systemets av/på består av två terminaler: Fjärr L och Fjärr H. Det är möjligt att koppla en av/på-brytare eller ett relä mellan L och H. Alternativt kan terminal H växlas till batteriets pluspol, eller terminal L kan växlas till batteriets minus.

Skyddar 12V och 48V system
Driftspänningsintervall 8 till 70V DC.


Bra produktrelaterade länkar: