Victron Energy - Galvanisk Isolator VDI-16A

  • 1 430 kr
  • 1 372 kr

VICTRON ENERGY GDI000016000, är en galvaniska isolator på 16A som förhindrar elektrolytisk korrosion.

Dela
Artikelnummer: GDI000016000
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY GDI000016000, är en galvaniska isolator på 16A som förhindrar elektrolytisk korrosion. Den blockerar låga DC-strömmar som kommer in i din båt via landströmsledningen. Dessa strömmar kan leda till korrosion av båtens metalldelar under vatten, som skrovet, propellern, axeln osv.
Den galvaniska isolatorn består internt av två dioder som är sammankopplade på ett antiparallellt sätt. När de är sammankopplade på det här sättet släpper dioderna igenom ström åt båda hållen men endast om över ett visst spänningströskelvärde. Dioderna leder ström vid en spänning på ca 1,4 Vdc.

Isolatorn är installerad direkt bakom båtens 230 V-kontakt. Framspänningen från den galvaniska isolatorn är högre än potentialskillnaden mellan metaller. Detta betyder att denna spänning inte kommer att tillåta ledning och den galvaniska isolatorn som sådan kommer att förhindra all elekotrolytström. Dock, om det förekommer en (högre) felspänning i AC-kretsen, kommer dioderna att tillåta strömledning och jordfelsbrytaren kommer att bryta kretsgången.

Önskas en 100% galvanisk isolation ska en isolationstransformator väljas i stället.


Bra produktrelaterade länkar