Victron Energy - Phoenix Smart IP43 Charger 24/25(3) 230V BT exkl kabel

  • 7 390 kr
  • 6 335 kr
Lowest price at PriceRunner

VICTRON ENERGY PSC242553085, är en 5-stegsladdar med 24V/25A (3): tre utgångar för laddning av batteribankar.

Dela
Artikelnummer: PSC242553085
EAN: 632085043520
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY PSC242553085, är en 5-stegsladdar med 24V/25A (3): tre utgångar för laddning av batteribankar. Alla utgångar kan leverera full märkström men totalen på de tre utgångarna tillsammans kan aldrig överstiga laddarens strömkapacitet.. Bluetooth ingår och du kan övervaka laddaren och ställa in larm direkt från din telefon. Anpassningsbara, intelligenta och dynamiska laddningsfunktioner. Anslutningskabel, ADA010100100, köps separat.

Bluetooth Smart-anpassad
Alla smarttelefoner, surfplattor eller andra anordningar som är anpassade för Bluetooth Smart kan användas för att övervaka, ändra inställningar och för att uppdatera laddaren när nya programvarufunktioner blir tillgängliga.

Phoenix Smart (1+1): två utgångar för laddning av 2 batteribankar
Den andra utgången, som är begränsad till cirka 3 A och som har en något lägre utgångsspänning, är avsedd för att ladda upp ett startbatteri.

Phoenix Smart (3): tre fulla strömutgångar för laddning av 3 batteribankar
Alla utgångar kan leverera full märkström men totalen på de tre utgångarna tillsammans kan aldrig överstiga laddarens strömkapacitet.

Automatisk spänningskompensation
Laddaren kompenserar för spänningsbortfallet i DC-kablarna genom att gradvis öka utgångsspänningen när DC-strömmen stiger. Se användarhandboken för ytterligare uppgifter.

Adaptiv laddningsalgoritm i 5 steg: bulk- absorption - rekonditionering- float - förvaring
Laddaren Phoenix Smart använder vårt välkända ”anpassningsbara” batterihanteringssystem som kan förhands programmeras för att passa olika typer av batterier. Anpassningsfunktionen kommer automatiskt att optimera laddningsprocessen i relation till sättet som batteriet används på.

Rätt mängd laddning: Variabel absorptionstid
När endast grunda urladdningar inträffar (till exempel en yacht ansluten till landström) kortas absorptionstiden ner för att förhindra överladdning av batteriet. Efter en djup urladdning ökas absorptionstiden automatiskt för att säkerställa att batteriet laddas upp fullständigt.

Förhindra skador på grund av för hög gasning: BatterySafe-läge
Om en hög laddningsström i kombination med en hög absorptionsspänning har valts för att snabbt ladda upp ett batteri, kommer laddaren att förhindra skador orsakade av för hög gasutveckling genom att automatiskt begränsa hastigheten för spänningsökning så snart som gasspänningen har uppnåtts.

Mindre underhåll och åldrande när batteriet inte används: Förvaringsläge
Förvaringsläget aktiveras alltid när batteriet inte har utsatts för urladdning under 24 timmar. I förvaringsläget reduceras floatspänningen till 2,2 V/cell (13,2 V för 12 V-batterier) för att minimera gasning och korrosion av de positiva elektrodplattorna. En gång i veckan höjs spänningen tillbaka till absorptionsnivån för att "utjämna" batteriet. Denna funktion förhindrar avlagringar av elektrolyt och sulfatering, en av huvudorsakerna för alltför tidiga batterifel.

Laddar även litiumjonbatterier (LiFePO₄)
En på-av-kontroll i laddaren kan implementeras genom att man ansluter ett relä eller koppling med öppen samlingsutgång från en litiumjon-BMS till fjärrkontrollporten. Alternativt kan full kontroll över spänning och ström uppnås med Bluetooth.

Fullständigt programmerbar laddningsalgoritm
Laddningsalgoritmen kan programmeras med Bluetooth eller VE.Direct-gränssnittet. Tre förprogrammerade algoritmer kan väljas med ”mode”-knappen.

Fjärrstyrning på/av
Fjärrstyrningens av/på består av två terminaler: Fjärr H och Fjärr L. En fjärrbrytare eller en reläkontakt kan kopplas mellan H och L. Alternativt kan terminal H dras upp eller terminal L dras ned. Se manualen för detaljer (manual finns länkad längre ned på sidan).

VE.Direct-gränssnitt
För en ansluten dataförbindelse till en Color Control-panel, PC eller andra enheter.

Programmerbart relä
Kan programmeras med VE.Direct-gränssnittet eller en anordning som är anpassad för Bluetooth för att utlösas vid larm eller andra händelser.


Bra produktrelaterade länkar: