Victron Energy - Batteriskydd 12/24V 220A

  • 1 460 kr
  • 1 393 kr
Lowest price at PriceRunner

VICTRON ENERGY BPR000220400, är ett batteriskydd som kopplar bort icke-nödvändiga belastningar innan batteriet laddas ur helt.

Dela
Artikelnummer: BPR000220400
EAN: 8719076021490
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY BPR000220400, är ett batteriskydd som kopplar bort icke-nödvändiga belastningar innan batteriet laddas ur helt (vilket skulle kunna skada det) eller innan det har för lite kraft kvar för att starta motorn.

Batteriskyddet känner automatiskt av systemspänningen och kan ställas in för att startas/stängas av vid olika spänningsnivåer. Den sjusegmentella displayen visar vilken inställning du har valt. En särskild inställning finns för Li-jonbatterier. I detta läge kan BP-65A styras av en VE.Bus BMS. BP-65A kan också användas som en brytare mellan en batteriladdare och en Li-ion batteri.

Extra låg strömförbrukning
BP-65A drar lite ström. Det är viktigt när det gäller Li-jonbatterier, särskilt efter ett driftstopp på grund av låg spänning.

Skydd mot överspänning
För att skydda mer känsliga belastningar mot överspänningar kommer batteriskyddet att koppla bort dem om DC-spänningen överstiger 16 V respektive 32 V.

Gnistsäker
Istället för reläer används MOSFET-brytare och därför uppstår ingen gnistbildning.

Fördröjt larm
Larmet kan aktiveras om batterispänningen sjunker under den förinställda frånkopplingsnivån i mer än 12 sekunder. Att starta om motorn aktiverar därför inte larmet. Larmutgången är en kortslutningsskyddad öppen kollektorutgång som kopplas till minuspolen med en maxström på 50 mA. Larmutgången används ofta för att aktivera en summer, en LED eller ett relä.

Fördröjd belastningsfrånkoppling och fördröjd återanslutning
Belastningen kommer att kopplas bort 90 sekunder efter att larmet har aktiverats. Om batterispänningen ökar till tröskelvärdet igen inom denna tidsgräns (efter att motorn har startats till exempel), kommer belastningen inte att kopplas bort. Belastningen kommer att återanslutas 30 sekunder efter att batterispänningen har ökat till mer än det förinställda återanslutningsvärdet.


Bra produktrelaterade länkar: