Victron Energy - MultiPlus 500-1600VA, 48/500/6-16 230V VE.Bus

  • 7 100 kr
  • 5 789 kr

VICTRON ENERGY PMP481500000, MultiPlus 500 VA - 1600 VA är den nya MultiPlus och är tänkt att ersätta den tidigare linjen MultiPlus Compact.

Dela
Artikelnummer: PMP481500000
EAN: 8719076046387
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY PMP481500000, MultiPlus 500 VA - 1600 VA är den nya MultiPlus och är tänkt att ersätta den tidigare linjen MultiPlus Compact. Det är en kraftfull ren sinusvågväxelriktare, en sofistikerad batteriladdare som inkluderar en anpassningsbar laddningsteknologi och en AC transferswitch i ett kompakt hölje och den finns i modellerna 500VA, 800VA, 1200VA samt 1600VA.

Mångsidig, med intelligent strömhantering
MultiPlus är en kraftfull ren sinusvågomvandlare, en sofistikerad batteriladdare som inkluderar en anpassningsbar laddningsteknologi och en AC transfersomkopplare, höghastighets, i ett kompakt hölje. Utöver dessa primära funktioner, har MultiPlus även flera avancerade funktioner, i enlighet med vad som beskrivs nedan.

Parallelldrift eller trefaskapacitet
Upp till sex Multi-enheter kan fungera parallellt för att uppnå högre uteffekt. Utöver parallellanslutning kan tre enheter konfigureras för trefasutgång.

PowerControl - Att hantera begränsad generator-, land- eller nätström
Med Multi Control Panel kan man ställa in en maximal generator- eller landström. MultiPlus kommer då att ta hänsyn till andra AC-belastningar och använda eventuell extraström för laddning, vilket förhindrar att generatorn eller landströmmen överbelastas.

PowerAssist - Förstärka kapaciteten för land- eller generatorström
Denna funktion tar principen för PowerControl till en ny dimension. Den gör det möjligt för MultiPlus att utöka kapaciteten för den alternativa källan. Eftersom toppeffekt ofta endast krävs under en begränsad period, kommer MultiPlus att säkerställa att otillräcklig land- eller generatorström omedelbart kompenseras med ström från batteriet. När belastningen minskar, används överskottsströmmen för att ladda upp batteriet.

Anpassningsbar laddare i fyra steg och dubbel batteribanksladdning
Huvudutgången tillhandahåller en kraftfull laddning till batterisystemet med hjälp av avancerad och anpassningsbar laddningsmjukvara. Mjukvaran finjusterar den automatiska trestegsprocessen för att passa batteriets tillstånd och lägger till ett fjärde steg för längre perioder av floatladdning. Den anpassningsbara laddningsprocessen beskrivs mera i detalj på dataarket för Phoenix Charger och vår hemsida, under Teknisk Information. Utöver detta laddar MultiPlus ett andra batteri genom att använda en separat underhållsladdning som är avsedd för huvudmotorn eller generatorns startbatteri.

Hög starteffekt
Krävs för att starta belastningar med hög stötström som strömomvandlare till LED-lampor, halogenlampor eller elektriska verktyg.

Sökläge
När sökläget är aktiverat minskas strömförbrukningen under belastningsfri drift med ungefär 70 %. I detta läge stängs Multin av när den arbetar i växelriktarläge, i händelse av ingen belastning eller väldigt låg belastning och sätts igång varannan sekund under en kort period. Om utgångsströmmen överskrider en inställd nivå kommer växelriktaren att fortsätta att fungera. Om inte, kommer växelriktaren att stängas av igen.

Programmerbart relä
Som standard är det programmerbara reläet inställt som ett larmrelä, dvs. reläet kommer att göras strömlöst i händelse av ett larm eller ett förlarm (växelriktaren är nästan för varm, brumspänningen på ingången är nästan för hög, batterispänningen är nästan för låg).

Fjärrstyrd av/på-laddare på
Trepolsanslutning

Konfiguration, övervakning och styrning av systemet på plats
Efter installationen är MultiPlus redo att användas. Vissa inställningar kan ändras med DIP switchar. 500/800/1200 VA.modeller: fjärrbrytare / batteriladdningsspänning / växelriktarfrekvens / sökläge. 1600/2000 VA-modeller: batteriladdningsspänning / sökläge. Använd VEConfig eller VE.Bus Smart-dongle för fler inställningar.

Konfiguration och övervakning på distans
Installera en Cerbo GX eller en annan GX-produkt för att ansluta till internet. Driftdata kan lagras och visas på vår webbsida för fjärrstyrning VRM (Victron Remote Management), som dessutom är gratis. Vid anslutning till internet kan system nås på distans och inställningar kan ändras.


Bra produktrelaterade länkar: