Victron Energy - Phoenix Inverter Smart 24/5000 230V Smart

  • 24 540 kr
  • 23 435 kr
Lowest price at PriceRunner

VICTRON ENERGY PIN242500000, Phoenix Inverter Smart är en effektiv och pålitlig växelriktare på 24/5000, 230V Smart.

Dela
Artikelnummer: PIN242500000
EAN: 8719076047933
Leverantör: Victron Energy

VICTRON ENERGY PIN242500000, Phoenix Inverter Smart är en effektiv och pålitlig växelriktare på 24/5000, 230V Smart. Den bygger på vår prövade och fälttestade Phoenix-växelriktare plattform och har nu en ny smalare design och ett komplett metallhölje. Modellerna finns tillgängliga i 1600 VA, 2000 VA, 3000 VA och 5000VAför 12, 24, eller 48 V-system. Det är tillräckligt kraftfullt för att förse de mest vanliga insticksbara anordningarna i din bil, båt, husvagn eller hemma. En toroid transformator ger högeffektskapacitet vid ökningar, stabil spänning, frekvens och sinusvåg av hög kvalitet.

Installationen är enklare än tidigare med terminaler som nu är mer tillgängliga för installatören, vilket ger en mer professionell finish. Med inbyggd Bluetooth blir det enklare än någonsin tidigare att ställa in din högeffektsväxelriktare.  Konfigurera larm, larmrelä, spänningsbrytare, utgångsspänning, frekvens, eco-läge och mer, allt inifrån VictronConnect.

Inbyggd Bluetooth, fullt konfigurerbar med en surfplatta eller smarttelefon

  • Larm för låg batterispänning
  • Avstängning vid låg batterispänning och omstartsnivå
  • Dynamisk avstängning: belastningsberoende avstängningsnivå
  • Utgångsspänning: 210 - 245V
  • Frekvens: 50 Hz eller 60 Hz
  • ECO-läge av/på och ECO-läge sensornivå
  • Larmrelä

Övervakning:
In- och utgångsspänning, belastning och larm.

VE.Direct kommunikationsport
VE-Direct-porten kan kopplas till en dator (VE.Direct till USB-gränsnittskabel krävs) för att konfigurera och övervaka samma parametrar.

Bevisad pålitlighet
Helvågs- samt  toroidala transformatortopologin har visat sig vara pålitlig under många år. Växelriktarna är skyddade mot kortslutning och överhettning, vare sig det beror på överbelastning eller hög omgivningstemperatur.

Hög starteffekt
Krävs för att starta belastningar som strömomvandlare till LED-lampor, halogenlampor eller elektriska verktyg.

Eco-läge
När växelriktaren är i ECO-läge slår den över till standby när belastningen sjunker under ett förinställt värde. Väl i standby-läge kommer växelriktaren att slås en kort period var 2,5 sekunder (justerbart).  Om belastningen överstiger den förinställda nivån kommer växelriktaren att fortsätta att vara på.

Fjärrstyrning på/av
Det är möjligt att koppla en av/på-brytare för fjärrstyrning eller ett relä till ett tvåpoligt anslutningsdon. Alternativt kan H-terminalen (vänster) på det tvåpoliga anslutningsdonet växlas till batteriets plus eller så kan L-terminalen (höger) på det tvåpoliga anslutningsdonet växlas till batteriets minus (eller t.ex. ett fordonschassi)

LED-diagnos
Se manualen för en beskrivning.

För överföring av belastningen till en annan AC-källa: den automatiska överkopplingsbrytaren
För våra lågeffektsväxelriktare rekommenderar vi vår överkopplingsbrytare Filax Automatic Transfer Switch. Filax har en väldigt kort överkopplingstid (mindre än 20 millisekunder) så datorer och annan elektronisk utrustning kommer att fortsätta att fungera utan avbrott. Alternativt kan man använda en MultiPlus med inbyggd överkopplingsbrytare.


Bra produktrelaterade länkar: