Sonihull

SONIHULL - Sonihull är världens ledande ultraljudsbekämpnings system. Oavsett var det är oönskad marin biofouling. Från bogserbåtar till oljetankfartyg, vindkraftsparker till fiskodlingar. Sonihull arbetar med branschledare för att skapa kostnadseffektiva antifouling-lösningar som minskar släp, minskar bränsleförbrukningen, ökar serviceintervallen och lämnar inga giftiga miljöarv.

Biocider är inte en långsiktig lösning
Ultraljud har redan bevisat sina antifouling begränsande egenskap i livsmedels-, bryggnings- och vattenbruksindustrin. År 2026 måste alla marina bottningsmedel som använder en biocid återlämnas för långa och dyra godkännanden. Insiders inom beläggningsindustrin förväntar sig att många av de nuvarande biocidsystemen kommer att avbrytas före 2026, när efterfrågan växer efter framtidssäkra biocidfria lösningar.


Nedan hittar ni vårt sortiment från Sonihull.